Systemvetardagen

Om oss

För tjugotredje året i rad arrangeras Systemvetardagen, studentkåren DISKs egen arbetsmarknadsdag. Systemvetardagen är en mötesplats för studenter & organisationer inom IT-branschen. Besökarna består främst av studenter från Stockholms universitet (Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV)Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)Uppsala universitet och Linköping universitet. Under dagen knyts värdefulla kontakter mellan studenter och näringsliv. Näringslivssektionen (NärS) arrangerar Systemvetardagen och är en del av Studentkåren DISK vid institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) på Stockholms universitet.


NärS är en del av Studentkåren DISK. NärS jobbar med att hjälpa IT-studenter på Stockholms universitet att komma i kontakt med näringslivet och skapa nätverk inför framtiden. Systemvetardagen är det största projektet som bedrivs inom sektionen och löper året runt. Andra projekt som NärS arrangerar är mer nischade företagsträffar med studenter, inspirationsföreläsningar och andra roliga aktiviteter tillsammans med våra studenter.


Studentkåren DISK består av och är till för studerande vid DSV vid Stockholms universitet. Studentkåren är uppbyggd av ett flertal olika sektioner och arbetar bland annat med studiebevakning, studiesociala aktiviteter och näringslivskontakt. DISK verkar för våra medlemmars studier och lägger stor vikt i att utgöra ett bra samarbetsforum för studenter på DSV. Studentkåren har idag ca 1000 medlemmar.


DSV är Stockholms universitets största institution med närmare 5 100 studenter. Med sin nära relation till samhället, utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas har DSV de bästa förutsättningarna att bedriva såväl svensk som internationell utbildning och forskning av högsta kvalité. DSV är en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

Utbildningar på DSV

De som jobbar med Systemvetardagen

Det är över hundra studenter som jobbar för att Systemvetardagen 2019 ska bli den bästa någonsin. Studenterna är uppdelade i olika arbetsgrupper och får uppgifter tilldelade av sin gruppledare, det finns en grupp för marknadsföring, design, logistik, kommunikation, event och IT. Är du intresserad av att engagera dig i Systemvetardagen? Skicka ett mail till systemvetardagen@disk.su.se

Projektledare – Lina Johansson
Projektadministratör – Malin Engberg
Projektadministratör – Fredrik Nyblom 

Projektledarna och gruppledarna

Översta raden från vänster: Anna Andersson (gruppledare kommunikation), Fredrik Nyblom (projektadministratör), Andreas Ährlund-Richter (gruppledare marknadsföring), Lina Johansson (projektledare)

Mellersta raden från vänster: Claes Jilert (gruppledare logistik), Malin Engberg (projektadministratör, gruppledare kommunikation), Julius Stjernman (gruppledare IT), Fenni Johansson (gruppledare event), Ines Brenner-Bajic (gruppledare design)

Nedre raden från vänster: Paria Karim (ordförande NärS 2018, gruppledare externa event), Alice Watson (ordförande NärS 2019, gruppledare externa event)

Arbetsgrupperna

Hitta hit