What impact will you make?

Deloitte är ett av Sveriges ledande konsult- och revisionsföretag. Vi är verksamma inom revision, skatterådgivning, riskhantering, finansiell rådgivning, digitalisering och management consulting. Vi drivs av att lösa komplexa problem och nå högt uppsatta mål, och är idag samarbetspartner till merparten av Sveriges största företag. Idag har Deloitte 330 000 medarbetare i 150 länder och vi fortsätter ständigt att växa. I Sverige finns vi på ett 20-tal orter med våra största kontor i Stockholm, Östersund, Göteborg och Malmö.

Deloitte letar efter

  Program

 • Data- och systemvetenskap
 • Ekonomi och IT
 • Affärssystem och tjänstedesign
 • Magister/Master
 • Marknadskommunikation och IT

  Positioner

 • Praktikplatser
 • Heltidstjänster

Meriterande kunskaper

• Goda studieresultat, internationell erfarenhet och relevant engagemang vid sidan av studierna. • Intresse för hur digitalisering och ny teknik • Goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Läs mer om att jobba hos Deloitte >