FRA arbetar med signalspaning och utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst. FRA står för Försvarets radioanstalt och är en civil myndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Vi på FRA bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen. Det sker genom att vi ger våra uppdragsgivare information om viktiga utländska förhållanden av betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det sker också genom vårt arbete med att skapa förutsättningar för ett cyberförsvar och att bidra till att skydda samhällsviktiga informationssystem.

FRA - Försvarets radioanstalt letar efter

Positioner

  • Heltidstjänster