FRA arbetar med signalspaning och utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst. FRA är en civil myndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Vi på FRA bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen. Det sker genom att vi ger våra uppdragsgivare information om viktiga utländska förhållanden av betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det sker också genom vårt arbete med att skapa förutsättningar för ett cyberförsvar och att bidra till att skydda samhällsviktiga informationssystem.

Hur är det att arbeta med teknikutveckling på en av Sveriges hemligaste myndigheter?

FRA är en alldeles vanlig arbetsplats - men är ändå helt unik.

FRA arbetar med signalspaning och cybersäkerhet. Vi är en civil myndighet som utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst.
Myndigheten bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen genom att leverera unik information om viktiga utländska förhållanden till våra uppdragsgivare.Vi är en civil myndighet och arbetar på uppdrag av bland andra Regeringen, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

Den tekniska avdelningen på FRA tar fram många av de lösningar som behövs för att kunna bedriva vår verksamhet.Mycket av det vi behöver går inte att hitta någon annanstans - den tekniska spännvidden hos oss sträcker sig från normal IT-drift till avancerad signalbehandling och superdatorer.

Vi är just nu i en expansiv fas. Teknikavdelningen växer och kommer att fortsätta göra det under de kommande åren.
Vi letar därför efter dig som vill jobba med oss.
Kom så berättar vi mer om hur arbetet på den tekniska avdelningen fungerar.

FRA - Försvarets Radioanstalt letar efter

  Program

 • Affärssystem och tjänstedesign
 • Data- och systemvetenskap
 • Datavetenskap
 • Ekonomi och IT
 • Marknadskommunikation och IT
 • Digitala medier
 • Interaktionsdesign
 • Magister/Master
 • Datorspelsutveckling

  Positioner

 • Examensarbete
 • Heltidstjänster

Meriterande kunskaper

Systemutveckling, Java, Windows, Linux, Python, C#, C++, Reverse engineering, Språkkunskaper, Utrikes- och säkerhetspolitik, Telekom, Underättelseverksamhet, Nätverkskommunikation, Agil transformation, DevOps, Scrum, Signalbehandling, Maskininlärning, AI, Intrångsdetektering, Forensikarbete, SOC-verksamhet, Kryptering, Utveckling,

Läs mer om att jobba hos FRA - Försvarets Radioanstalt >