HerbertNathan & Co är marknadsledande i Skandinavien när det gäller analys, upphandling och rådgivning avseende Ekonomisystem, Affärssystem, HR-system, Lönesystem och Beslutsstöd. Vi arbetar som oberoende analytiker, rådgivare och projektledare till dig som ska upphandla nytt ekonomisystem, affärssystem eller HR-system. Vår mångåriga erfarenhet i kombination med vår kontinuerliga bevakning av systemmarknaden innebär en ovärderlig expertkunskap till våra kunders systemprojekt. Vi erbjuder företag och organisationer stöd i alla faser från analys och förstudie till upphandling, avtal och implementering, där vi erbjuder oberoende rådgivning med utgångspunkt i kundnyttan.

HerbertNathan & Co letar efter

  Program

 • Affärssystem och tjänstedesign
 • Digitala medier
 • Data- och systemvetenskap
 • Datorspelsutveckling
 • Datavetenskap
 • Ekonomi och IT
 • Interaktionsdesign
 • Marknadskommunikation och IT
 • Magister/Master

  Positioner

 • Heltidstjänster
 • Deltidstjänster
 • Traineeprogram
 • Examensarbete
 • Praktikplatser
 • Utlandstjänster

Meriterande kunskaper

Processkartläggning, kravanalys, projektledning, arbetslivserfarenhet, Universitetsutbildning som civilekonom, personalvetare, civilingenjör eller systemvetare.