Pensionsmyndigheten är en myndighet som ligger i framkant när det handlar om teknik och utveckling. IT-avdelningen består idag av ca 350 medarbetare och vi växer för att möjliggöra genomförandet av pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner. För oss inom IT innebär detta nyutveckling, under många år framöver, av ett flertal nya pensionsförmånssystem med den senaste tekniken och arbetssätt. Som en del av vår IT-avdelning kommer du att verka i en miljö präglad av stort driv och hög ambitionsnivå samtidigt som vi värnar om en sund balans mellan arbete och privatliv. Vår vision är att leverera bäst IT för Sverige.

Pensionsmyndigheten letar efter

    Program

  • Data- och systemvetenskap
  • Datavetenskap
  • Affärssystem och tjänstedesign

    Positioner

  • Heltidstjänster

Meriterande kunskaper

Java, SQL, CI/CD, Git, Maven, JIRA, Bitbucket, Confluence, IntelliJ, Eclipse, TestNG, Docker, Jenkins, agila arbetssätt

Läs mer om att jobba hos Pensionsmyndigheten >