Ett jobb som berör alla Pensionsmyndigheten är en viktig del i samhället. Varje månad betalar vi ut pension till över två miljoner pensionärer och förvaltar den framtida pensionen för sex miljoner sparare. Vårt uppdrag är att administrera, betala ut och informera om den allmänna pensionen. Med individen i fokus ökar vi kunskapen om pensionssystemet. Vi förändrar uppfattningen om att pension är svårt och krångligt till att vara enkelt och förutsebart. Vill du jobba med något som är viktigt för många?

Pensionsmyndigheten letar efter

Kandidatprogram

  • Datavetenskap
  • Data- och systemvetenskap

Positioner

  • Heltidstjänster