Polisens IT – Har koden till ett tryggt och säkert Sverige

Polisens IT är en del i det brottsbekämpande arbetet, vi ger service till medborgarna och underlättar för myndighetens medarbetare att utföra sina uppdrag. I takt med att digitaliseringen ökar måste polisen kunna hantera allt större datamängder, dra nytta av nya teknologier och ligga steget före de kriminella, utan att kompromissa med säkerhet och rättssäkerhet. Att jobba på polisens IT är att vara en avgörande del i det brottsbekämpande arbetet. Oavsett om det handlar om att utveckla ny forensisk teknologi eller kommunicera via polisradion krävs väl fungerande IT-lösningar.

Polisens IT letar efter

Kandidatprogram

 • Datavetenskap
 • Affärssystem och tjänstedesign
 • Data- och systemvetenskap
 • Ekonomi och IT
 • Digitala Medier
 • Marknadskommunikation och IT
 • Interaktionsdesign
 • Datorspelsutveckling

Masterprogram

 • Information Security
 • Artificial Intelligence
 • IT Project Management
 • Strategic Information Systems Management
 • Data Science, Statistics and Decision Analysis
 • Open eGovernment
 • Computer and Systems Sciences

Positioner

 • Heltidstjänster
 • Examensarbete
 • Traineeprogram
 • Praktikplatser