Building the Nordic digital society

Vi hjälper våra kunder att bygga grunden för deras digitala omvandling inom områdena API och integration, DevOps och molntjänster. Som ledande öppen källkodsleverantör i Norden fokuserar vi alltid på öppenhet. Vi levererar lösningar inom ovanstående områden, den öppna teknologin som lösningarna bygger på säkerställer att leveransen ligger i teknisk framkant. Det ger våra kunder nya intäktsströmmar, möjlighet att agera snabbare på marknaden och effektivare affärsprocesser. Vår affärsidé bygger på att erbjuda tjänster som accelererar och hjälper spridningen av Open Source-programvara för att sänka privata och offentliga företags IT-kostnader och öka deras flexibilitet, kontroll och säkerhet. Vi levererar lösningar och produkter som säkerställer att våra kunder uppnår bästa möjliga avkastning på sina investeringar.

Redpill Linpro letar efter

    Program

  • Data- och systemvetenskap
  • Datavetenskap
  • Digitala medier

    Positioner

  • Heltidstjänster
  • Examensarbete

Meriterande kunskaper

Java, Spring, Microservices, Linux, k8s, Docker, Openshift, Openstack, PostgreSQL, Mule, Elastic, Ansible, Terraform, GraphQL.

Läs mer om att jobba hos Redpill Linpro >