När samhället elektrifieras i snabb takt ställs energibranschen inför flera stora utmaningar. Sverige behöver snabbt fördubbla elproduktionen, bygga ut kraftnätet och samtidigt ställa om till förnybar el. Omvärldsläget kräver också en högre beredskap och nya lösningar för att säkra elförsörjningen. Med kompetens inom data science, AI, machine learning och en hel IT-miljö inhouse, har vi kraften att lösa samhällsutmaningarna.

Svenska kraftnät letar efter

Kandidatprogram

  • Datavetenskap
  • Data- och systemvetenskap

Masterprogram

  • Information Security
  • Strategic Information Systems Management
  • Data Science, Statistics and Decision Analysis
  • Computer and Systems Sciences

Positioner

  • Heltidstjänster
  • Examensarbete
  • Traineeprogram