TCS, är med över 600 000 konsulter ett av världens största IT-konsultföretag. Vi har funnits i Sverige och Norden sedan tidigt 90-tal och vi är idag partner till några av Sveriges största och mest kända företag. Totalt arbetar cirka 20 000 TCS-konsulter tillsammans med sina kunder på den nordiska marknaden.

TCS Sverige AB letar efter

Kandidatprogram

  • Datavetenskap
  • Data- och systemvetenskap
  • Ekonomi och IT

Masterprogram

  • IT Project Management
  • Computer and Systems Sciences

Positioner

  • Examensarbete
  • Traineeprogram
  • Praktikplatser