FRA, the National Defence Radio Establishment, is the Swedish national authority for Signals Intelligence. FRA is a civil authority subordinated to the Ministry of Defence. FRA supplies intelligence to the Government of Sweden, to the Swedish Armed Forces and to other concerned authorities. FRA also provides cyber security services for selected government authorities and state-owned companies. FRA deals with detection and counter measures against cyber-attacks aimed at Swedish critical national IT-infrastructure.

Hur är det att arbeta med teknikutveckling på en av Sveriges hemligaste myndigheter?

FRA är en alldeles vanlig arbetsplats - men är ändå helt unik.

FRA arbetar med signalspaning och cybersäkerhet. Vi är en civil myndighet som utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst.
Myndigheten bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen genom att leverera unik information om viktiga utländska förhållanden till våra uppdragsgivare.Vi är en civil myndighet och arbetar på uppdrag av bland andra Regeringen, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

Den tekniska avdelningen på FRA tar fram många av de lösningar som behövs för att kunna bedriva vår verksamhet.Mycket av det vi behöver går inte att hitta någon annanstans - den tekniska spännvidden hos oss sträcker sig från normal IT-drift till avancerad signalbehandling och superdatorer.

Vi är just nu i en expansiv fas. Teknikavdelningen växer och kommer att fortsätta göra det under de kommande åren.
Vi letar därför efter dig som vill jobba med oss.
Kom så berättar vi mer om hur arbetet på den tekniska avdelningen fungerar.

FRA - Försvarets Radioanstalt is looking for

  Programs

 • Enterprise Systems and Service Design
 • Computer and System Sciences
 • Administration and Information Technology
 • Market Comunication and Information Technology
 • Digital media
 • Interaction Design
 • Magister/Master
 • Computer Game Development

  Positions

 • Thesis project
 • Full time positions

Qualifications

Development, Java, Windows, Linux, Python, C#, C++, Reverse engineering, Language skills, Foreign and security policy, Network communications, Agile transformation, DevOps, Scrum, Signal intellegence, Machine learning, AI, Intrusion detection, Forensic, SOC operations , Encryption,

Learn more about working at FRA - Försvarets Radioanstalt >